Hậu Mãi

Hậu Mãi

Nhận cung cấp các dịch vụ hậu mãi không chỉ cho bản thân công ty cổ phần thiết bị y tế mà còn theo yêu cầu của các công ty trong nước và nước ngoài cung cấp sản phẩm tại Việt Nam.

Bảo dưỡng thiết bị y tế

Bảo dưỡng thiết bị y tế

Hiệu chẩn, kiểm tra, sửa chữa thiết bị khoa học

Hiệu chẩn, kiểm tra, sửa chữa thiết bị khoa học

Sửa chữa thiết bị y tế

Sửa chữa thiết bị y tế