Máy giúp thở BiPAP

Hot

Máy giúp thở BiPAP

Model: DreamStar™ Duo ST
Hãng: Sefam/ Pháp
  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Hình ảnh
  • Video
  • Download

Mô tả

Đặc tính

Chế độ hoạt động :

Bi-level (Bi PAP)

Áp lực liên tục ( CPAP)

Áp lực ngõ ra :

EPAP : từ  3 cm H20 đến IPAP hoặc 20 cm H20 (+/-0.5 cm H₂O)

IPAP : từ EPAP hoặc 3 cm H20 đến 25 cm H20 (+/-0.5 cm H₂O)

Áp lực comfort : từ 3 cm H20 đến EPAP

Thời gian RAMP : 0 đến 45 phút điều chỉnh khoảng 5 phút

Các thông số cài đặt cho sự thuận lợi :

ISENS ( độ nhạy thở vào) & ESENS ( độ nhạy thở ra) : từ 1 đến 10

Thời gian gia tăng áp lực : từ 1 đến 5

Tần số Back-up  (DuoST) : từ  0 đến  25 nhịp/phút

Tỉ số I/E (DuoST) : từ   ¼  đến 1/0.5

Lưu  lượng tốt đa ở ngõ ra bệnh nhân : 180 lít/phút ở 20 cmH2O không có bộ tạo ẩm

Độ ồn (với bộ làm ẩm) : 27 dB

Thể tích bình làm ẩm : 300 ml ở mực nước tối đa

Phạm vi điều chỉnh độ nóng và công suất :  điều chỉnh 0 đến 10 (40 Watts khi cài đặt ở mức 10)

Đặc tính vật lý

Kích thước : 20 cm rộng X 23 cm sâu X 12 cm cao

Trọng lượng : 1,5 kg với bộ làm ẩm; 1,4 kg không có bộ làm ẩm

Bộ lọc : Bộ lọc chuẩn có thể vệ sinh hoặc sử dụng 1 lần HEPA

Thông số kỹ thuật

Hình ảnh

Video

Download