Hệ thống công trình y tế

Hệ thống công trình y tế

Ngoài công việc sửa chữa thường xuyên, Trung tâm phục vụ kỹ thuật đã thực hiện một số công trình cung cấp lắp đặt hệ thống Oxy, hệ thống hút, hệ thống nước tiệt trùng… tại các bệnh viện. Gần đây, chúng ta đã tham gia thực hiện công việc cung cấp, lắp đặt, bảo trì các thiết bị đốt rác và nước thải.

Phòng săn sóc đặc biệt

Phòng săn sóc đặc biệt

Hệ thống đèn cực tím xử lý nước rửa tay

Hệ thống đèn cực tím xử lý nước rửa tay

Hệ thống rửa tay phòng mổ

Hệ thống rửa tay phòng mổ

Hệ thống Oxy y tế (dự án ODA)

Hệ thống Oxy y tế (dự án ODA)

Hệ thống khí nén

Hệ thống khí nén

Bình trữ khí nén

Bình trữ khí nén