Lắp đặt & Bảo hành

Lắp đặt & Bảo hành

Chúng tôi đã và đang thực hiện công tác vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị y tế. Đặc biệt chúng tôi đã lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các thiết bị y tế thuộc dự án ODA trị giá hàng triệu USD.

Bảo hành, bảo dưỡng sau lắp đặt nhằm tăng tuổi thọ và hiệu xuất máy

Bảo hành, bảo dưỡng sau lắp đặt nhằm tăng tuổi thọ và hiệu xuất máy

Lắp đặt hệ thống nội soi dạ dày

Lắp đặt hệ thống nội soi dạ dày

Lắp đặt hệ thống X quang

Lắp đặt hệ thống X quang